Home

カラー名/カラーコード対応表

 カラー名は大文字でも小文字でも使用できます。またNetscapeNavigatorではカラーコードを "2530"と文字列形式で指定した場合,16進数と解釈され”#253000”と同じ色になります。数 値形式で指定した場合,10進数と解釈され16進数に変換後カラーが設定されます。#RRGGBB形式 以外にも0xRRGGBBという形式でも指定可能です。


色 カラー名 (コード) 色 カラー名 (コード) 色 カラー名 (コード) 色 カラー名 (コード)aliceblue (#f0f8ff)
antiquewhite (#faebd7)
aqua (#00ffff)
aquamarine (#7fffd4)
azure (#f0ffff)
beige (#f5f5dc)
bisque (#ffe4c4)
black (#000000)
blanchedalmond (#ffebcd)
blue (#0000ff)
blueviolet (#8a2be2)
brown (#a52a2a)
burlywood (#deb887)
cadetblue (#5f9ea0)
chartreuse (#7fff00)
chocolate (#d2691e)
coral (#ff7f50)
cornflowerblue (#6495ed)
cornsilk (#fff8dc)
crimson (#dc143c)
cyan (#00ffff)
darkblue (#00008b)
darkcyan (#008b8b)
darkgoldenrod (#b8860b)
darkgray (#a9a9a9)
darkgreen (#006400)
darkkhaki (#bdb76b)
darkmagenta (#8b008b)
darkolivegreen (#556b2f)
darkorange (#ff8c00)
darkorchid (#9932cc)
darkred (#8b0000)
darksalmon (#e9967a)
darkseagreen (#8fbc8f)
darkslateblue (#483d8b)
darkslategray (#2f4f4f)
darkturquoise (#00ced1)
darkviolet (#9400d3)
deeppink (#ff1493)
deepskyblue (#00bfff)
dimgray (#696969)
dodgerblue (#1e90ff)
firebrick (#b22222)
floralwhite (#fffaf0)
forestgreen (#228b22)
fuchsia (#ff00ff)
gainsboro (#dcdcdc)
ghostwhite (#f8f8ff)
gold (#ffd700)
gokjenrod (#daa520)
gray (#808080)
green (#008000)
greenyellow (#adff2f)
honeydew (#f0fff0)
honeydewtab (#00de2b)
hotpink (#ff69b4)
indianred (#cd5c5c)
indigo (#4b0082)
ivory (#fffff0)
khaki (#f0e68c)
lavender (#e6e6fa)
lavenderblush (#fff0f5)
lawngreen (#7cfc00)
lemonchiffon (#fffacd)
lightblue (#add8e6)
lightcoral (#f08080)
lightcyan (#e0ffff)
lightgoldenrodyellow (#fafad2)
lightgreen (#90ee90)
lightgrey (#d3d3d3)
lightpink (#ffb6c1)
lightsalmon (#ffa07a)
lightseagreen (#20b2aa)
lightskyblue (#87cefa)
lightslategray (#778899)
lightsteelblue (#b0c4de)
lightyellow (#ffffe0)
lime (#00ffe0)
limegreen (#32cd32)
linen (#faf0e6)
magenta (#ff00ff)
maroon (#800000)
mediumaquamarine (#66cdaa)
mediumblue (#0000cd)
mediumorchid (#ba55d3)
mediumpurple (#9370db)
mediumseagreen (#3cb371)
mediumslateblue (#7b68ee)
mediumspringgreen (#00fa9a)
mediumturquoise (#48d1cc)
mediumvioletred (#c71585)
midnightblue (#191970)
mintcream (#f5fffa)
mistyrose (#ffe4e1)
moccasin (#ffe4b5)
navajowhite (#ffdead)
navy (#000080)
oldlace (#fdf5e6)
olive (#808000)
olivedrab (#6b8e23)
orange (#ffa500)
orangered (#ff4500)
orchid (#da70d6)
palegoldenrod (#eee8aa)
palegreen (#98fb98)
paleturquoise (#afeeee)
palevioletred (#db7093)
papayawhip (#ffefd5)
peachpuff (#ffdab9)
peru (#cd853f)
pink (#ffc0cb)
plum (#dda0dd)
powderblue (#b0e0e6)
purple (#800080)
red (#ff0000)
rosybrown (#bc8f8f)
royalblue (#4169e1)
saddlebrown (#8b4513)
salmon (#fa8072)
sandybrown (#f4a460)
seagreen (#2e8b57)
seashell (#fff5ee)
sienna (#a0522d)
silver (#c0c0c0)
skyblue (#87ceeb)
slateblue (#6a5acd)
slategray (#708090)
snow (#fffafa)
springgreen (#00ff7f)
steelblue (#4682b4)
tan (#d2b48c)
teal (#008080)
thistle (#d8bfd8)
tomato (#ff6347)
turquoise (#40e0d0)
violet (#ee82ee)
wheat (#f5deb3)
white (#ffffff)
whitesmoke (#f5f5f5)
yellow (#ffff00)
yellowgreen (#9acd32)